குடிமக்கள் இல்லாத நாடு; எது தெரியுமா ???

0
56
அமெரிக்கா

மாநகராட்சி தேர்தல்

அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க்கில் நாட்டில் குடிமக்கள் இல்லாமல், வெளிமாநிலத்தில் உள்ள எட்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

குடிமக்கள்

மாநகராட்சி தேர்தல்களில் குடிமக்களாக இல்லாதவர்களும் ஒட்டு போடலாம் என அனுமதி அளித்துள்ளனர். அதனை தொடர்ந்து மேயர் எரிக் ஆடம்ஸ் வாக்கு அளித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here