தற்போது  அமேசானில்  சலுகை விலையில் கிடைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போனின்  அசல் விலை ரூபாய் 13,990 ஆகும். 

இந்த ஸ்மார்ட்போன்  தற்போது  10,490 விலையில்  வாங்க கிடைக்கிறது.  

அமேசான் வலைத்தளத்தில்  சலுகை விலையில்  12,990 விலையில்  வாங்க கிடைக்கிறது.

இந்த போனின்   அசல் விலை ரூபாய் 15,990 ஆகும்.

அமேசான்  வலைத்தளத்தில்  சலுகை  விலையில்  கிடைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அசல் விலை  ரூபாய் 14,990.  

சலுகை  விலையில் 13,490 விலையில்  உங்களுக்கு வாங்க கிடைக்கிறது.

 இந்த போன்  அமேசான் வலைத்தளத்தில்  13,990 விலையில் வாங்க கிடைக்கிறது. 

இந்த ஸ்மார்ட்போனின்  அசல் விலை  14,990 ரூபாய் ஆகும்.

இந்த போனின்   அசல் விலை  18,990 ரூபாய் ஆகும்.  

தற்போது இது  14,590 விலையில்  கிடைக்கிறது. 

இந்த ஸ்மார்ட்போன் அமேசான் வலைத்தளத்தில்  19,990 விலையில்  வாங்க கிடைக்கிறது. 

 இதன் அசல் விலை ரூபாய் 22,990 ஆகும்.